واکیناسیون و ایمنی در پاندمی کووید-19

موضوعات : Medical-Advice

در دوران پاندمی کووید-۱۹ تعطیل کردن یا به تعویق انداختن واکسیناسیون خطر بازگشت بیماریهایی را در پی دارد که با استفاده از واکسن قابل پیشگیری هستند.

بیماریهایی مثل فلج اطفال و سرخک در سال ۲۰۱۹ سرخک در بسیاری از کشورهای غرب اقیانوس آرام شیوع پیدا کرد و ۶۲۰۰۰نفر به آن مبتلا شدند. همچنین فلج اطفال به فیلیپین ، مالزی و چین بازگشت.

در زمان پاندمی کووید -۱۹ هر جا امکان پذیر باشد، لازم است خدمات واکسیناسیون با رعایت مراقبت های لازم کنترل عفونت انجام شود.


با انجام کارهای زیر در زمان انجام واکسیناسیون احتمال آلودگی به کووید-۱۹رابه طور چشمگیری کاهش دهید :

  • اگر خودتان یا فرزندتان تب یا سرفه دارید، واکسیناسیون را تا زمان بهبود علائم به تاخیر بیاندازید
  • شستن مداوم دست ها
  • پرهیز از دست زدن به چشم ها و بینی و دهان
  • سرفه و عطسه کردن در آرنج خمیده به جای کف دست ها
  • حفظ فاصله فیزیکی


کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 3515
  • 0